Purkutyöt

ammattitaitoiset purkutyöt pitkällä kokemuksella

Rakennusten purkutyöt vaativat osaamista, erikoiskalustoa sekä huolellista suunnittelua.
Purkutyöt ei ole pelkästään rakenteiden rikkomista, vaan suurin osa työstä muodostuu jätteiden lajittelusta ja käsittelystä. Kokonaispurkuihin sisältyvät kaikki purkutyön osa-alueet.
Hoidamme myös purkujätteenkierrätyksen asiaankuuluvien säännöstöjen mukaisesti.

Tutustu purkutyö palveluihimme

Sisäpurkutyöt

Sisäpurku tarkoittaa pääasiassa käsityönä ja pienkonekalustolla tehtävää rakennuksen sisäosien, kuten sisäseinien, yläpohjan ja lattiapinnoitteiden purkamista

Massiivipurkutyöt

Raskas- eli massiivi purku on mm. runkorakenteiden, vesikaton, ulkoseinien ja perustusten konetyönä tapahtuvaa purkamista.

Saneerauspurkutyöt

Saneerauspurkamisessa puretaan vain korjausrakentamisen vaatimia rakennusosia esim. putkia, pintamateriaaleja, väliseiniä ja muita rakennuksen korjaamisen tai muuttamisen kannalta tarpeellisia rakenteita.

Julkistentilojen purkutyöt

Hoidamme ammattitaidolla ja aikataulussa niin suuret kuin pienetkin julkistentilojen purkutyöt.

Talonpurku

Talon purku, eli kokonaispurku tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan rakennuksen purkamista kokonaan. Kokonaispurkuun sisältyy yleensä sekä käsi-, sisä- että raskaspurkuvaiheita ja mahdollisesti asbesti- ja haitta-ainepurkamista, jätteiden kuljettamista, asiaan kuuluvaan paikkaan, siirtoasiakirjat toimitetaan tilaajalle. Purkutyömaan siistiminen ja tasaaminen työmaa-alueelta.

Rakennusten Purkutyöt

Teollisuuslaitosten kokonais- tai osa- sekä kone- ja laitepurkuhankkeet. Teollisuuspurkukohteet voivat poiketa ominaisuuksiltaan ja toimintaympäristöltään muista rakennusten purkutöistä.

Haitta-aine purkutyöt ja
-raportit

Yhteistyökumppanimme kautta, meiltä myös lakisääteiset haitta-ainekartoitukset ja haitta-aine työt. Haitallisia aineita sisältävien materiaalien purku tehdään omana purkutyönä pääsääntöisesti ennen muita purkutöitä. Purkutöissä on estettävä työntekijöiden ja lähiympäristön altistuminen haitta-aineille ja varmistettava haitta-aineita sisältävien materiaalien poisto rakenteista, erillään pitäminen muista jätteistä ja asianmukainen käsittely sekä loppusijoittaminen.

Yhteistyökumppanimme haitta-ainekartoituksissa
Ramo Pro Oy 
https://www.ramopro.fi

Soita ja kysy lisää tai jätä tarjouspyyntö

Jätä tarjouspyyntö