Sopimusehdot

Ennen tavaran toimitusta asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt asiakkaaksi, ja hänen täytyy saada hyväksyntä meiltä, joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Asiakas vastaa vaa’alla annettujen tietojen paikkansa pitävyydestä ja laskutuksen tarvitsemat viitetiedot on annettava etukäteen, laskutuksen ja raportoinnin helpottamiseksi.

Kaikista jätekuormista vaadimme lain mukaisen siirtoasiakirjan.

Asiakas sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lajitteluohjetta.

Meillä on oikeus muuttaa asiakkaan toimittamien jätteiden tyyppiä ja laatuluokkaa, mikäli katsomme sen tarpeelliseksi. Tämä voi vaikuttaa asiakkaan maksamaan vastaanottohintaan.

Asiakas sitoutuu voimassa olevaan hinnastoon, mikäli asiakkaan kanssa ei ole muuta sovittu.

Meillä on oikeus veloittaa asiakkaalta punnitusmaksu.

Tilisopimusasiakkaiden maksuehto on 14pv netto ja perimme erääntyneille laskuille 13% viivästyskoron.

Maksumuistutuksesta oikeutettu veloittamaan asiakkaalta 5€

Meillä on oikeus siirtää erääntyneet saatavat perintäyhtiölle ja tästä voi

aiheutua asiakkaalle erilaisia maksumuistutus- ja perintäkuluja

.Meillä on oikeus määritellä luottoraja ja muuttaa sitä, jos katsoo sen tarpeelliseksi.

Meillä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, jos katsomme asiakkaan taloudellisen aseman muuttuneen siten, että saatavien maksu vaarantuu tai katsomme irtisanomisen muusta syystä välttämättömäksi.

Hyväksymällä sopimusehdot asiakas antaa suostumuksensa siihen, että lomakkeeseen tallennetut tiedot tallennetaan OSH-Kierrätyspuiston asiakastietorekisteriin ja tietoja käsitellään voimassa olevan rekisteriselosteen mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin.

Tili on yrityskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muiden kuin sopimuksessa mainittujen käyttöön. Tilinhaltija on vastuussa kaikista tilille tehdyistä ostoista.

Meillä on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys valokuvalla varustetusta henkilöllisyystodistuksesta.